Wiadomości

Jan Krzysztof Ardanowski ambasadorem biogazu 2019


Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi  otrzymał tytuł „Ambasadora Biogazu 2019”. Nagroda została przekazana podczas I Międzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu – Green Gas Poland 2019.

Rada Programowa Konkursu przyznała ministrowi ten tytuł za wspieranie rozwoju branży biogazowej w Polsce oraz pełne zrozumienie znaczenia i roli tego sektora dla polskiego rolnictwa i lokalnego rozwoju energetyki rozproszonej.

– Celem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie odpowiedzialnego rozwoju, to znaczy rozwoju zrównoważonego i wielofunkcyjnego opartego na wiedzy i innowacjach, dążenie do poprawy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego przy zachowaniu dbałości o środowisko oraz jakość życia na obszarach wiejskich – podkreśliła dyrektor generalna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Rzepecka, która odbierała w imieniu ministra statuetkę i dyplom.

Dyrektor generalna podkreśliła, że rozwój produkcji biogazu rolniczego w Polsce, stwarza wszechstronne możliwości rozwojowe dla terenów wiejskich i tym samym stanowi szansę na trwały i odpowiedzialny rozwój nie tylko sektora rolno-spożywczego, ale całej krajowej gospodarki.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że konferencja stanowi dobre miejsce do dyskusji nad przyjętymi już rozwiązaniami i wymiany poglądów na temat nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się do dalszego rozwoju tego sektora z korzyścią dla obszarów wiejskich.

Jan Krzysztof Ardanowski ambasadorem biogazu

Green Gas Poland 2019 jest konferencją organizowaną przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Podczas konferencji omawiano najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Dyskutowano także na temat innowacji w tym sektorze i prezentowano nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='13837') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('13837')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}