Wiadomości

Księgi wieczyste w Internecie

 Ministerstwo Sprawiedliwości 16 czerwca br. udostępniło na stronie: http://ekw.ms.gov.pl Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych. 

Dostęp online do ksiąg wieczystych ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dotychczas, aby sprawdzić czy kupowana nieruchomość nie ma obciążonej hipoteki, należało udać się do sądu, poczekać w kolejce itd. Obecnie zarówno nabywca, jak i notariusz mogą bezpośrednio przed podpisaniem aktu notarialnego przejrzeć, co w księdze wieczystej zapisano na temat interesującej ich nieruchomości. Ma to nie tylko ułatwić życie szaremu obywatelowi, ale i usprawnić pracę sądów. Jak słusznie twierdzi wiceminister sprawiedliwości Piotr Kluz – pracownicy wydziałów ksiąg wieczystych będą teraz mogli zająć się pracą merytoryczną, dzięki czemu szybciej zostaną załatwione wpływające do nich wnioski. Od maja br., w ramach pilotażu, dostęp do Centralnej Bazy Danych KW ma już 1/3 komorników. System Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia jednak przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (12 mln ksiąg spośród 18,8 mln wszystkich istniejących). W celu wyszukania odpowiedniej księgi należy podać jej pełny numer, a to jak na razie nie jest wiedza dostępna każdemu. Mimo to, zgodnie z danymi ministerstwa, codziennie przeglądanych jest ok. 20 tys. ksiąg.
(op. zp)

 


źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Wróć