Strefa przedsiębiorcy

LNG: Parlament chce pełnego wykorzystania zdolności magazynowych i nowych partnerstw handlowych


Unijna strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego (LNG), musi przyczynić się do zabezpieczenia dostaw energii, redukcji emisji dwutlenku węgla i przystępnych cen energii - uważają posłowie. We wtorek przyjęli rezolucję w tej sprawie. Parlament wzywa Komisję Europejską do przedstawienia planu zmniejszenia zależności UE od gazu w perspektywie długoterminowej poprzez bardziej efektywnie jego wykorzystanie i stopniowo wycofywanie dopłat do paliw kopalnych.

"Musieliśmy sobie poradzić z trzema znaczącymi problemami w tym sprawozdaniu" - powiedział András Gyürk (EPP, HU), poseł sprawozdawca. „Po pierwsze, potrzeba dywersyfikacji dostaw, aby okazać solidarność z krajami, które są niemal w stu procentach uzależnione od jednego; następnie, uzupełnienia brakującej infrastruktury gazowej niezbędnej dla maksymalizacji wykorzystania istniejących terminali LNG i magazynów gazu; i wreszcie, bez niezbędnej harmonizacji zasad, procedur i struktur taryfowych, infrastruktura Europejska będzie tylko pustym zbiornikiem, niezdolnym do spełnienia swojego zadania".

Zmniejszenie uzależnienia od gazu

Posłowie zwracają uwagę, że „podnoszenie efektywności i upowszechnianie energii ze źródeł odnawialnych LNG i magazynowanie gazu odgrywają kluczową rolę” w zmniejszaniu uzależnienia od rosyjskiego gazu. Są natomiast „zaniepokojeni” propozycją podwojenia przepustowości gazociągu Nord Stream, co - ich zdaniem - przyniesie „skutki odwrotne zamierzonych” w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw oraz dla zasady solidarności między państwami członkowskimi. Podkreślają, że gdyby – wbrew interesom europejskim – Nord Stream 2 miał powstać, konieczna by była rzetelna ocena dostępności terminali LNG oraz szczegółowe przedstawienie stanu korytarza gazowego Północ–Południe pod katem możliwości zrekompensowania spadku ciągu dostaw do Europy środkowej i wschodniej.

Rynek UE: zwiększyć efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury

Posłowie ostrzegają, że przed podjęciem decyzji w sprawie nowej infrastruktury należy wziąć pod uwagę ryzyko tak zwanych „osieroconych aktywów” w sektorze paliw kopalnych.  Dlatego konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy alternatywnych źródeł dostaw LNG i opcji z perspektywy regionalnej i zrównoważonej ochrony środowiska, z uwzględnieniem konieczności poprawy bezpieczeństwa energetycznego i efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Podkreślają, że wskaźnik wykorzystania istniejących instalacji magazynowania gazu da się znacznie poprawić dzięki współpracy regionalnej, odpowiedniemu poziomowi gazowych połączeń międzysystemowych i usunięciu „wąskich gardeł”.

Rynek międzynarodowy: poprawić poziom „dyplomacji energetycznej”

Parlament „wspiera Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i państwa członkowskie, które aktywnie angażują się w dyplomację energetyczną w celu promowania opartego na zasadach, przejrzystego i dobrze funkcjonującego globalnego rynku gazu”, czytamy w rezolucji. Posłowie uważają, że „handel również odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i że silne partnerstwo energetyczne, wzmocnione przez włączenie rozdziałów energii w umowach handlowych UE, to podstawowe narzędzia." UE, w swej polityce handlowej, powinna „zwiększyć dywersyfikację źródeł energii Unii i państw członkowskich oraz ograniczyć ich zależność od importowanej energii pochodzącej od zbyt małej liczby dostawców” - dodają.

Procedura: Rezolucja nieustawodawcza

Więcej informacji

Inne materiały audiowizualne

Jeżeli interesują Ci kwestie bezpieczeństwa energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w warszawskiej hali EXPO XXI, 17-19 maja 2017 r

(formularz akredytacyjny dla dziennikarzy znajdziesz pod tym linkiem).

Wróć