Wiadomości

Motoryzacja blisko człowieka


Motoryzacja w czterech obszarach
Przyjazna motoryzacja to program, którego zadaniem jest popularyzacja wzorców motoryzacji bezpiecznej, racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej za środowisko. Kierowany do szerokich kręgów liderów opinii, ekspertów i uczestników rynku motoryzacyjnego, ma na celu rozpoczęcie dialogu branży z otoczeniem, skupionego wokół kluczowych tematów związanych z motoryzacją. Na listę spraw wymagających, zdaniem branży, pogłębionej dyskusji, trafiły zagadnienia pochodzące z różnych obszarów tematycznych Motoryzacja bowiem, jako istotna i nieodłączna część codziennego życia, wiąże się zarówno z kwestiami rozwoju gospodarczego kraju i kontynentu, jak też koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa na drogach czy ograniczenia szkodliwości substancji emitowanych do atmosfery przez pojazdy stare, niespełniające wymaganych warunków technicznych.

Tematy i odpowiadające im działania w programie Przyjazna motoryzacja uszeregowano w cztery moduły, wyznaczające również kolejne etapy projektu. Program rozpoczyna część dotycząca zagadnień gospodarczych, istotnych z punktu widzenia motoryzacji. Następnym tematem będzie bezpieczeństwo. Kolejny moduł poświęcono zetknięciu motoryzacji i ekologii, a ostatni posłuży szerszemu nagłośnieniu problemów i wyzwań zrównoważonego transportu.

Wspólne działania
W ramach każdego z modułów tematycznych programu zaplanowano organizację debat z udziałem ekspertów, jak również dyskusje na łamach mediów, które – jak zakładają organizatorzy – pozwolą nie tylko zdiagnozować obecną sytuację, ale doprowadzą do znalezienia rozwiązań wspólnych problemów nurtujących sektor motoryzacyjny. Rozpoczęcie takiej debaty wydaje się potrzebne z tego względu, że branża motoryzacyjna w Polsce stanowi kluczową dziedzinę przemysłu, jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin, a jednocześnie wpływa na komfort życia statystycznego Polaka, będąc nieodłączną częścią jego codzienności. – Z kapitałem wielu lat polskich doświadczeń oraz wiedzą porównawczą o innych rynkach, zdecydowaliśmy się rozpocząć wspólną dyskusję o tym jaka powinna być motoryzacja, jaka jest obecnie i co należy zrobić, by z pełną świadomością można ją było nazwać przyjazną – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Chcemy też, jako branża zintegrowana, świadoma wspólnych celów i mogąca z powodzeniem pokazywać się światu od przyjaznej strony, podkreślić jak dużą rolę odgrywa motoryzacja w życiu przeciętnego człowieka – dodaje Faryś.

Wsparcie merytoryczne i pomoc z wielu stron
Głos branży w programie Przyjazna motoryzacja wzmocnią zaproszeni do programu eksperci i partnerzy. Na potrzeby programu stworzono Auto Think Tank – grupę ekspertów, w której skład weszli specjaliści z różnych dziedzin związanych bezpośrednio lub pośrednio z motoryzacją: podatków, gospodarki, ergonomii, bezpieczeństwa oraz psychologii społecznej. Idee programu poparły też liczne organizacje kojarzone z motoryzacją nie tylko w sensie produkcyjnym, ale i związane z nią poprzez wspólne obszary działań na rzecz bezpieczeństwa, innowacyjności, ekologii, usług, leasingu, sprzedaży, jak również skupiające pracodawców i wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Językiem sztuki
Oprócz ekspertów i partnerów w projekcie wezmą udział artyści fotograficy ze Studia Świetlica. Wojtek Wieteska i Jacek Poremba, autorzy o światowych nazwiskach, pomogą przekuć idee programu na język sztuki. Ich fotografie, wydrukowane w limitowanych nakładach, w sposób metaforyczny ukażą motoryzację w czterech kontekstach: gospodarki, bezpieczeństwa, ekologii i zrównoważonego transportu.

Z działaniami pojmowanymi w kolejnych etapach programu będzie można zapoznawać się sukcesywnie na stronie programu pod adresem www.przyjaznamotoryzacja.pl

 ***

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 40 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej oraz wspólnie z innymi europejskimi stowarzyszeniami uczestniczy w konferencjach oraz debatach organizowanych na szczeblu unijnym, a także w kampaniach społeczno-edukacyjnych. PZPM stanowi forum wymiany doświadczeń i poglądów we wszelkich kwestiach istotnych dla sektora motoryzacyjnego. Zabiega o stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy członkowskie oraz dąży do integracji branży motoryzacyjnej w Polsce.

 

Wróć