Prawo

Nowelizacja ustawy o KAS


Sejm na wczorajszym głosowaniu wprowadził poprawki do ordynacji podatkowej,  ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy zobowiązują Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa KAS o opinię dot. wydania interpretacji indywidualnej jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa KAS.

Źródło: KAS (op.pb)

Wróć