Strefa przedsiębiorcy

Nowy zarząd Unimotu


Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. na posiedzeniu 27 października br. odwołała Przemysława Podgórskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jego miejsce zajął Robert Brzozowski, dotychczasowy Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Spółki. W skład Zarządu powołano Andrew Smitha – Dyrektora ds. Tradingu Gazem Ziemnym.

Zmiana w Zarządzie UNIMOT S.A. jest kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju Spółki i całej Grupy Kapitałowej w jej strategicznych obszarach tj. paliwach ciekłych i gazie ziemnym – mówi Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. - Spółka od półtora roku intensywnie rozwija działalność w zakresie hurtowego obrotu olejem napędowym, czego efektem jest m.in. ponad dwukrotny wzrost przychodów w tym okresie. Duże możliwości i wyzwania przed Spółką otworzył również rynek gazu ziemnego, którego stajemy się aktywnym uczestnikiem. Zmiany personalne na kluczowych stanowiskach są zatem naturalną potrzebą, wynikającą z dynamicznego, rozwoju obu projektów. Zadaniem nowego Prezesa będzie nie tylko kontynuacja ekspansywnej działalności Spółki, ale przede wszystkim czuwanie nad realizacją strategicznych celów całej Grupy. W kontekście przyszłorocznych planów UNIMOT S.A., związanych z przeniesieniem notowań na główny parkiet, jest to bardzo odpowiedzialna misja. Jestem przekonany, że Pan Robert Brzozowski doskonale sprosta temu wyzwaniu.
Nowy prezes - Robert Brzozowski jest związany z Grupą UNIMOT od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliw. W 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu UNIMOT S.A. oraz funkcję Dyrektora Handlowego Spółki. W poprzednich latach Robert Brzozowski był m.in. Dyrektorem Handlowym LOTOS Marine, a w latach 2000-03 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. powołała w skład Zarządu nowego członka - Andrew Smitha, odpowiedzialnego w Spółce za międzynarodowy obrót gazem ziemnym. Pan Smith ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w szwajcarskiej firmie Gunvor International B.V. – największego w Europie niezależnego dostawcy ropy naftowej i surowców energetycznych. Jako Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za rozwój Spółki w zakresie obrotu gazem ziemnym na rynku krajowym i europejskim, jak również wzmocni Zarząd w realizacji strategicznych celów.

Wróć