Wiadomości

Orlen Gaz organizuje ćwiczenia

25 marca 2010 r. na terenie Rozlewni Gazu Płynnego Orlen Gaz przy ul. Długiej w Płocku, odbędą się ćwiczenia manewrowe sprawdzające Wewnętrzny i Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Ćwiczenia zorganizują - w ramach Systemu Bezpieczeństwa oraz postanowień Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Spółka Orlen Gaz, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Komenda Miejska PSP w Płocku. Ich scenariusz zakłada, że w wyniku rozszczelnienia połączenia kołnierzowego na rurociągu ze zbiornika do frontu napełniania cystern nastąpi wyciek gazu. Z niewiadomych przyczyn nie zadziała system eksplozymetryczny mający na celu wykrywanie i alarmowanie o niebezpiecznych stężeniach. Chmura gazu, zgodnie z kierunkiem wiatru, zacznie się przemieszczać w kierunku rampy składowania pustych butli. Na skutek zaiskrzenia mechanicznego dojdzie do miejscowego wybuchu mieszaniny gazowej, który uszkodzi konstrukcję wiaty nad rampą. Jej porozrzucane fragmenty zagrożą życiu dwóch pracowników Orlen Gaz i uszkodzą kolejne dwa rurociągi.  W ćwiczeniach weźmie udział kilkanaście jednostek PSP z Płocka, Sierpca, Gostynina i Płońska, m.in. jednostki zakładowe z PKN Orlen i PERN.
- Chcemy rozpoznać operacyjnie Rozlewnię Gazu Płynnego, sprawdzić poziom wyszkolenia ratowników, system łączności oraz Wewnętrzny i Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy – wymieniał podczas odprawy służbowej Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Jan Osiej. – Ćwiczenia pozwolą nam również na doskonalenie dowodzenia oraz współpracy różnych służb ratowniczych.
Całość zdarzeń skoordynują dwa sztaby – taktyczny (RGP, ul. Długa 1) i strategiczny (Siedziba ORLEN GAZ, ul. Zglenickiego 46a). Sporo zadań czeka również służby współdziałające ze Strażą Pożarną. Poszkodowanymi zajmą się służby medyczne. Za ewakuację mieszkańców odpowiedzialne będą władze samorządowe - gotowe nawet na udzielenie wsparcia psychologicznego. Objazdy w rejonach zagrożenia zorganizuje policja, podobnie jak pilotaż pojazdów pożarniczych. Pomoc merytoryczną zapewni Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
Orlen Gaz konsekwentnie modernizuje swoje obiekty - wyposaża rozlewnie oraz terminale w systemy automatyki i sterowania minimalizujące prawdopodobieństwo wypadków, hydromonitory, systemy eksplozymetryczne, instalacje zraszaczowe, zbiorniki przeciwpożarowe - czytamy w komunikacie spółki. Realizując zapisy „Polityki na rzecz bezpieczeństwa” chce ona inspirować pracowników do codziennej troski o wspólne bezpieczeństwo; inwestuje w szkolenia oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem.  O szczegółach ćwiczeń informują organizatorzy: z ramienia Orlen Gaz - Agnieszka Woźniak, 693 970 060, agnieszka.wozniak@orlengaz.pl, a z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP – Karol Kierzkowski, (022) 319 92 12, kkierzkowski@mazowsze.straz.pl
 

 

(oprac.bp)


źródło: biuro prasowe Orlen Gaz

Wróć