Wiadomości

ORLEN Upstream roszerza obszar poszukiwań o kolejną nową koncesję


ORLEN Upstream rozpoczyna prace nad projektem poszukiwawczym o nazwie Miocen. Ministerstwo Środowiska udzieliło spółce zależnej Koncernu kolejnej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Miocen to kolejny projekt poszukiwawczo – rozpoznawczy uruchomiony przez Koncern w południowo-wschodniej Polsce. W ostatnich miesiącach ORLEN Upstream rozszerzył działalność na tym terenie rozpoczynając dwa projekty: Karpaty oraz Bieszczady. Prace prowadzone będą w środkowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Region ten jest perspektywiczny pod względem występowania złóż gazu ziemnego.

- Pozyskanie koncesji Siennów-Rokietnica wpisuje się w szerszą koncepcję poszukiwawczą w obrębie małopolskiej prowincji naftowej – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream. - Rejon południowo-wschodniej Polski posiada długą i bogatą historię w zakresie eksploatacji ciekłych węglowodorów. Są to tereny bardzo dobrze rozpoznane geologicznie, a duży potencjał poszukiwawczy zachęcił nas do rozszerzenia obszaru na którym prowadzimy działania operacyjne.

Ministerstwo Środowiska zakończyło procedurę udzielania spółce ORLEN Upstream koncesji nr 8/2015/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, w wyniku pozytywnej oceny wniosku koncesyjnego w dniu 13 października 2015 roku. Obejmuje ona obszar o nazwie „Siennów-Rokietnica” zlokalizowany na terenie gmin Chłopice, Rokietnica, Roźwienica, Zarzecze oraz miast i gmin: Kańczuga i Pruchnik w województwie podkarpackim. Powierzchnia obszaru koncesyjnego wynosi 69,08 km2. W sąsiedztwie koncesji oraz częściowo w jej obrębie zlokalizowane są złoża gazu ziemnego: Jaksmanice - Przemyśl, Rokietnica, Rudołowice, Kańczuga i Pruchnik-Pantalowice. Pierwszy etap prac poszukiwawczo – wydobywczych będzie polegał na interpretacji i analizie archiwalnych danych geologicznych oraz przeprowadzeniu badań sejsmicznych. Okres obowiązywania koncesji to 4 lata.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Nowości branżowych szukaj na

XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016

11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa 

Organizator: 

 (opr.zp)

Wróć