Wiadomości

Ostateczna wersja projektu reformy Ksh już na stronie RCL


Na stronach Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana pełna treść projektu reformy Kodeksu spółek handlowych. Prace nad projektem trwały nieprzerwanie od lutego 2020 roku

Pierwotne założenia projektu zostały poddane szerokim konsultacjom publicznym oraz międzyresortowym, które trwały 45 dni. W ich wyniku do MAP spłynęło ponad 800 stron uwag pochodzących zarówno od środowisk akademickich jak również firm, samorządów, izb handlowych oraz osób prywatnych. Wszystkie otrzymane komentarze zostały przenalizowane. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji do pierwotnego projektu reformy wprowadzono kilkanaście istotnych zmian. Zmienione zostały niektóre przepisy zawarte w prawie holdingowym. Projekt dostępny od dzisiaj na stronach RCL jest zatem efektem pracy ekspertów Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz obywateli i środowisk biznesowo-prawniczych, które w bezpośredni sposób zostaną objęte zmianami zaproponowanym przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego MAP.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Wróć