Strefa przedsiębiorcy

Otwarcie nowego laboratorium UDT


10 października br., w Gmachu Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej, otwarte zostało nowoczesne laboratorium dozoru technicznego.

 

Laboratorium to ukierunkowane jest głównie na wykonywanie badań mechanicznych niszczących oraz badań nieniszczących również w oparciu o mobilne laboratorium świadczące usługi diagnostyczne bezpośrednio u klienta.

W nowym laboratorium stosowane będą nowoczesne i innowacyjne metody badawcze takie jak: emisja akustyczna, radiografia cyfrowa, badania ultradźwiękowe z zapisem TOFD, Phased Array, analiza składu chemicznego czy ultradźwiękowe metody oceny stanu materiału jak AUBT dla mechanizmu degradacji HTHA. 

Laboratorium UDT zostało wyposażone w najnowszy sprzęt, m.in.: maszynę wytrzymałościową, młot wahadłowy, twardościomierz uniwersalny, zestaw do badań ultradźwiękowych, robot inspekcyjny, mikroskop przenośny wraz z kamerą cyfrową,  wideoendoskop, zestaw do badania metodą emisji akustycznej oraz drony wykorzystywane w badaniach w przestrzeni otwartej (urządzenia transportu bliskiego) lub zamkniętej (zbiorniki).

 

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz

Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jan Szmidt

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Lucyna Olborska

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego -  Andrzej Ziółkowski 

 

W trakcie trwania uroczystości Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymał z rąk Lucyny Olborskiej, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikat akredytacji laboratorium badawczego rozszerzający zakres posiadanego dotychczas certyfikatu o nową lokalizację laboratorium.

Jednym z przyjętych celów strategicznych UDT jest usprawnienie logistyki usług. Realizacja tego celu dotyczy w znacznym stopniu wzrostu dostępności usług laboratoryjnych, w tym utworzenia sieci stacjonarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

Źródło: UDT

Wróć