Wiadomości

PKN ORLEN kontynuuje poszukiwania węglowodorów na Lubelszczyźnie


PKN ORLEN kontynuuje poszukiwania złóż węglowodorów na Lubelszczyźnie. Do końca kwietnia planowane jest wykonanie badań sejsmicznych 3D, obejmujących obszar około 450 km2.

W drugiej połowie lutego Geofizyka Kraków na zlecenie ORLEN Upstream rozpoczęła badania sejsmiczne na terenie  części powiatów lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego (obszary w większości w obrębie koncesji "Lublin" nr 27/2007/p).  Zdjęcia sejsmiczne zostaną wykonane łącznie na terenie 14 gmin. Na podstawie otrzymanych i przetworzonych danych zostanie podjęta decyzja o kontynuacji poszukiwań w tym rejonie.

 

 

Źródło: Geofizyka Kraków, Orlen Upstream

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa 

(opr.pb)

Wróć