Auto i Myjnia

Polscy producenci motoryzacyjni jednoczą siły


18 listopada w Rzeszowie, podczas Kongresu 590, odbyła się oficjalna prezentacja Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna. Stowarzyszenie założyło 10 firm członkowskich, a jego głównym celem jest wspieranie rozwoju polskich producentów branży motoryzacyjnej.

Branża motoryzacyjna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się obecnie gałęzi gospodarki, a wartość jej produkcji szacowna jest na ponad 60 mld zł rocznie. Ponad połowa z produkowanych w Polsce części, akcesoriów czy podzespołów trafia na eksport. Potencjał i znaczenie motoryzacji w rozwoju kraju dostrzegło także Ministerstwo Rozwoju, wpisując branżę w Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Powstanie Stowarzyszenia zainicjował Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A., wiodącego producenta filtrów do motoryzacji, transportu i rolnictwa. Grono członków-założycieli PGM uzupełniają firmy: PIMOT (instytut badawczo-rozwojowy w dziedzinie motoryzacji), Pelmet (producent drążków kierowniczych), Splast (producent tworzyw sztucznych), Nabor (producent elementów gumowych i gumowo-metalowych), Gumat (producent części gumowych i gumowo-metalowych), Grupa EKO-KARPATY (producent włóknin dla przemysłu samochodowego), Sanok Rubber Company (producent wyrobów gumowych i gumowo-metalowych), Prywatny Ośrodek Maszynowy (producent wyrobów metalowych), Jasłomet (producent artykułów metalowych, części złącznych i śrubowych).

W samym tylko województwie podkarpackim przemysł motoryzacyjny daje blisko 20 tysięcy miejsc pracy, a produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych odpowiada za 10% PKB regionu. Problemem jest natomiast duże rozproszenie producentów oraz fakt, że większość polskich firm stanowią niewielkie i średnie rodzinne przedsiębiorstwa, które mają małą siłę przebicia i trudność w konkurowaniu z dużymi, międzynarodowymi koncernami.

- Polska Grupa Motoryzacyjna powstaje po to, by wspierać rozwój polskich producentów branży motoryzacyjnej. Chcemy zwiększać świadomość klientów, zarówno w Polsce jak i za granicą, że polskie produkty są tak samo dobrej jakości, a często nawet lepsze od produktów zagranicznych marek. Niejednokrotnie klienci nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że części czy akcesoria w opakowaniach oznaczonych zagranicznymi markami zostały wyprodukowane w polskich fabrykach lub przedsiębiorstwach – podkreśla Adam Sikorski, Prezes Zarządu PGM.

Celem działania Polskiej Grupy Motoryzacyjnej jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich producentów przemysłu motoryzacyjnego, jak też zwiększanie świadomości polskiego społeczeństwa na temat tychże producentów oraz oferowanych przez nich produktów. Stowarzyszenie planuje realizację różnego rodzaju działań i aktywności, mających na celu edukację polskich konsumentów, promocję polskich produktów motoryzacyjnych, poprawę wizerunku produktów oraz sukcesywne budowanie zaufania do nich wśród konsumentów, a także upowszechnianie i promocję postaw patriotyzmu gospodarczego wśród klientów branży motoryzacyjnej.

- Nasze działania będą miały charakter ogólnopolski, ale także międzynarodowy. Chcemy promować produkty polskich firm także za granicą. Już teraz wiele z tych produktów znajduje klientów poza granicami Polski, jednak bez świadomości ich pochodzenia. Chcemy to zmienić. Zintegrowani mamy większą szansę w kontaktach z dystrybutorami, ale także dużo łatwiej będzie nam podnosić konkurencyjność polskich produktów i wdrażać w przedsiębiorstwach innowacyjne technologie – zauważa Bartosz Mielecki, dyrektor zarządzający PGM.

Na siedzibę Stowarzyszenia wybrano Sędziszów Małopolski, jednak swoimi działaniami podmiot obejmował będzie terytorium całego kraju. Pomóc w tym ma także biuro organizacji zlokalizowane  w Warszawie.

Źródło: PZL Sędziszów S.A. (op. zp.; fot. Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A.)

Wróć