Wiadomości

Prezentacja World Energy Outlook 2016 oraz In-Depth Review of Poland


- Śledzimy światowe trendy i staramy się w nie wpisywać. Chcemy realizować takie projekty, które przyczynią się do rozwoju gospodarki – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas prezentacji publikacji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) – World Energy Outlook 2016 oraz Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016 Review. Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2017 r. w Warszawie. Oficjalnej prezentacji raportów dokonał  Dyrektor Wykonawczy MAE Fatih Birol.

- Rozwój globalnych trendów tworzy szanse także dla polskiego sektora energii. Aby je wykorzystać potrzebne są innowacje – ocenił wiceminister Kurtyka. Przypomniał, że ważnym elementem transformacji energetycznej jest dopasowanie sieci do zmieniającej się obecnie roli konsumenta.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zauważył także, że przyszłość innowacji w energetyce to również miasta i ich potrzeby. - Odpowiedzią na nie jest m.in. rozwój elektromobilności – podkreślił. Zaznaczył , że rozwój innowacji w sektorze energii wymaga wypracowania nowych modeli biznesowych. – W tym obszarze firmy ma wesprzeć m.in. nasz nowy program Clean Energy Hub – przypomniał.

Fatih Birol powiedział, że nowa strategia energetyczna Polski powinna iść w kierunku czystszego systemu energetycznego przy jednoczesnym wzmocnieniu jego bezpieczeństwa.  Istotna jest tutaj redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, większa efektywność energetyczna i dekarbonizacja systemu transportowego. Dyrektor MAE podkreślił również znaczenie OZE w w polskim miksie energetycznym, gdzie nadal pozostaje dużo miejsca na rozwój odnawialnych źródeł energii

Publikacja World Energy Outlook 2016 zawiera prognozy dla wszystkich źródeł energii, regionów i sektorów. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przeanalizowała w jaki sposób postanowienia Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2015 r. (COP21) wpłyną na sektor energetyczny oraz na zmiany podejścia państw w nadchodzących dziesięcioleciach. Z kolei raport Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016 Review został przygotowany przez ekspertów z MAE przy współpracy z polskim rządem. Jednym z najważniejszych etapów opracowania raportu dotyczącego Polski była wizyta ekspertów z MAE, państw członkowskich Agencji oraz Komisji Europejskiej w Polsce w 2016 r. MAE przeprowadza regularne przeglądy wśród państw członkowskich z częstotliwością 4-5 lat.

Prezentacje:

Dyrektora Wykonawczego MAE Fatiha Birola

Wiceministra energii Michała Kurtyki

Źródło: ME (op.pb)

Wróć