Wiadomości

Sejm uchwalił zmiany w administracji skarbowej


W dwóch aktach prawnych – ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Sejm uchwalił, że 1 stycznia 2017 r. powstanie Krajowa Administracja Skarbowa.

Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe i zwiększyć skuteczność poboru podatków i ceł. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Ustawa przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Wróć