Prawo

Split payment obowiązkowy od 2020 r.


Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie w Polsce jako obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

Rozwiązanie to będzie obowiązkowe dla wybranych branż, które są szczególnie podatne na nadużycia w VAT, m.in. paliwowej. Mechanizm podzielonej płatności (zwany również MPP), został wprowadzony jako dobrowolny w lipcu 2018 r. Jest wykorzystywany w płatnościach przelewem pomiędzy firmami (gdy odbiorca płatności jest czynnym podatnikiem VAT). Dokonując zapłaty za fakturę, nabywca ma prawo wyboru, czy całą należność przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy czy podzielić na dwie części: 1) wartość netto przelać na rachunek rozliczeniowy; 2) należną kwotę podatku od towarów i usług wpłacić na specjalny rachunek VAT.

Źródło: "Rzeczpospolita"

Wróć