Wiadomości

Spotkanie nt. unijnych procedur dla małych przedsiębiorstw


Ministerstwo Finansów oraz Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu we współpracy z Komisją Europejską zorganizowały seminarium dotyczące przeglądu pakietu środków upraszczających na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są zawarte w dyrektywie VAT-owskiej.

Seminarium, zorganizowane w ramach Programu Komisji Europejskiej Fiscalis 2020 w formie warsztatów, miało za zadanie wsparcie Komisji w przygotowywaniu kompleksowego pakietu środków upraszczających na rzecz MŚP. Chodzi o utworzenie otoczenia, które sprzyja rozwojowi MŚP i jest korzystne dla handlu transgranicznego. Potrzeba takich prac wynika z nowej Strategii Jednolitego Rynku, powtórzonej w przedstawionym przez Komisję Planie działania w zakresie VAT (VAT Action Plan). MŚP ponoszą bowiem proporcjonalnie wyższe koszty przestrzegania przepisów w zakresie VAT niż duże przedsiębiorstwa, ze względu na złożoność i rozdrobnienie unijnego systemu VAT.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć