Strefa przedsiębiorcy

Sukces emisji euroobligacji PKN ORLEN


PKN ORLEN zakończył proces emisji euroobligacji na kwotę 750 mln EUR. Papiery dłużne Koncernu z kuponem 2,5% w skali roku otrzymały wysokie ratingi od agencji Fitch Ratings na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors na poziomie Baa3. 
 
Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, ORLEN Capital AB, której jedynym właścicielem jest PKN ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji. W związku z zakończeniem emisji PKN ORLEN podpisał umowę na udzielenie gwarancji, jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld EUR. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.
  
Za sukces emisji odpowiedzialna była wspólnie grupa instytucji, w której skład weszli: BNP Paribas oraz Société Générale, a takze Citibank, ING, PKO BP, Santander GBM i UniCredit.

Źródło: PKN Orlen

Więcej w kolejnym numerze miesięcznika "Paliwa Płynne"

(op.pb)

Wróć