Wiadomości

Tlen dla Projektu EFRA


Aby z produktów instalacji koksowania DCU (Delayed Coking Unit), budowanej w ramach Projektu EFRA, uzyskać komponenty gotowych paliw, trzeba je odsiarczyć. A do tego niezbędny jest tlen. Budowa wytwórni tlenu OGU (Oxygen Generation Unit) zapewni pełne odsiarczenie ok. 900 tys. ton paliw, uzyskanych dodatkowo dzięki koksowaniu, bez kosztownych inwestycji w nowe instalacje odsiarczania

– Aby odsiarczyć półprodukty instalacji koksowania, z których na instalacjach hydrokrakingu i hydroodsiarczania powstaną gotowe paliwa, trzeba zwiększyć produkcję instalacji odzysku siarki Clausa. W tym celu niezbędne jest dostarczanie do tych instalacji tlenu, który zwiększy wydajność procesu – wyjaśnia Grzegorz Zgoda, szef Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA.

W czterech  instalacjach Clausa, jakie posiada rafineria LOTOSU, produkowana jest czysta siarka, którą LOTOS sprzedaje zakładom chemicznym. W temperaturze 1300 – 1400 °C spalany jest siarkowodór – do dwutlenku siarki, z którego następnie powstaje siarka.

– Większość powietrza, w którym przebiega spalanie to azot, który znacznie ogranicza przerób siarkowodoru, zajmując miejsce w kompresorach i innych urządzeniach instalacji Clausa – komentuje technolog Jarosław Kawula. – Wzbogacenie powietrza tlenem jest w stanie zwiększyć wydajność instalacji Clausa o 80 proc. Potwierdziły to testy, w których korzystano z tlenu dowożonego cysternami.
Budowa tlenowni jest znacznie tańsza niż budowa nowych instalacji Clausa, a uzyskany efekt jest podobny.

– Instalacja OGU pracować będzie w oparciu o metodę VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) – próżniowej adsorpcji tlenu z powietrza – tłumaczy Paweł Brzozowiec, koordynator Projektu EFRA. – Tlen oddzielany będzie na dwóch pracujących przemiennie adsorberach wyposażonych w sita molekularne zawierające glinokrzemiany.  

Instalację OGU zaprojektuje i zbuduje firma Linde AG, Engineering Division. Urządzenia OGU znajdować się będą w kontenerach. Wydajność instalacji to 2,1 tys. Nm3 na godzinę tlenu o czystości 90%. 

Budowa OGU rozpocznie się w II kwartale 2016 r., a montaż urządzeń – w I kwartale 2017. Zgodnie z kontraktem instalacja będzie w czerwcu 2017 gotowa do dostarczania tlenu instalacjom Clausa, co umożliwi przerób znacznie większych ilości siarkowodoru powstałego z odsiarczania paliw uzyskanych w procesie koksowania.

Wróć