Prawo

Uproszczenie „e-Klient” na PUESC


Ministerstwo Finansów informuje, że - z uwagi na uchwalenie przez Sejm 4 lipca 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3474) i uzyskaną informacją o licznych próbach rejestracji osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (np. gminy, szkoły)  zużywających paliwa opałowe do celów grzewczych z wykorzystaniem usługi „e-Klient” na Portalu PUESC - dla tych osób i podmiotów nie będzie wymagane posiadanie konta zaawansowanego (dla podmiotów odbierających),  dla potrzeb  „potwierdzania odbioru” w systemie SENT dostarczonego oleju opałowego. Wystarczy utworzyć na Portalu PUESC tzw. konto proste (podstawowe).

MF informuje też, że dla potrzeb rejestracji zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU przez pośredniczące podmioty olejowe lub zużywające podmioty olejowe wystarczy też posiadane konta prostego na Portalu PUESC. Tu przewidziano formy podpisu zgłoszenia jak dla dokumentów podatkowych.

Bardziej szczegółowe informacje zostaną niezwłocznie udostępnione na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: MF

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='11037') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('11037')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}