Wiadomości

URE karze Lukoil za NCW

W toku postępowania administracyjnego URE ustalił, że nie zapewniając w 2008 r. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie lub zużytych przez niego na potrzeby własne, Lukoil Polska naruszył art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W związku z tym Prezes URE wymierzył an firmę karę 14 309 701,51 zł. Wysokość kary została obliczona w sposób wskazany przez ustawodawcę i zależy od ogólnej wartości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne przez przedsiębiorcę podlegającego karze, za rok, w którym nie zrealizował on obowiązku oraz od różnicy pomiędzy wysokością NCW na dany rok, a wysokością rzeczywiście zrealizowanego przez tego przedsiębiorcę udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie przez przedsiębiorcę, a także zużytych przez niego na potrzeby własne. Od decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwa tygodnie od doręczenia decyzji. Kara zasili konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lukoil Polska to już kolejne przedsiębiorstwo ukarane przez prezes URE za NCW. Wśród 28 podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW w 2008 roku znalazły się 4 podmioty, które nie osiągnęły wymaganego poziomu NCW. Pierwszą z kar, w wysokości 19 663,82 zł, wymierzono we wrześniu 2009 r. Stacji Paliw i Agencji Handlu i Usług w Ostrowiu Wielkopolskim. Dwa postępowania za 2008 r. są jeszcze w toku.

(zp)

Wróć