Auto-Flota

Usunąłeś plombę z tachografu, napisz oświadczenie


Weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r., ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu.

Rozporządzenie jest dostępne na stronie eur-lex.europa.eu

Źródło: ZMPD (op.pb)

Wróć