Wiadomości

Więcej diesla pojedzie koleją

W rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku uruchomiono dziś nowoczesny nalewak kolejowy oleju napędowego. To kolejna inwestycja, zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, zrealizowana w związku z trwającym od 2007 roku Programem 10+. Budowa nalewaka bramowego trwała 15 miesięcy. Nalewak jest dwustronny – posiada  po jednym ramieniu nalewczym dla każdego toru. Do nalewu (na każdy z torów) podstawić można jednorazowo 15 cystern kolejowych. Średni czas nalewu jednej cysterny, w zależności od jej pojemności, kształtuje się w granicach od ok. 11 do ok. 14 min. Daje to możliwość zatankowania do pełna nawet 180 cystern kolejowych na dobę. Roczna wydajność nalewaka z obu ramion wynosi 2,6 mln ton. Do tej pory w gdańskiej rafinerii działały dwa obustronne nalewaki, służące do nalewu paliw. Roczna wydajność nalewcza dla każdego z nich wynosi 2,2 mln t.  Program 10 + to nie tylko budowa nowych instalacji produkcyjnych, które zwiększą potencjał gdańskiej rafinerii – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy Lotos S.A. – To również dalsza rozbudowa, największego w Polsce północnej systemu logistycznego paliw, tak aby zwiększona masa naszych produktów mogła bez przerwy i na czas docierać do klientów w kraju i zagranicą.  

W ub.r. Grupa LOTOS S.A. wybudowała pod Martwą Wisłą rurociąg łączący rafinerię z Naftoportem. Dzięki tej inwestycji LOTOS jest w stanie eksportować – głównie do USA – tzw. benzynę surową, produkowaną przez nową instalację destylacji atmosferyczno-próżniowej. Benzyna surowa służy m.in. jako surowiec dla zakładów petrochemicznych przy produkcji tworzyw sztucznych.  Nalewak, który oddajemy teraz do użytku, jest przeznaczony do transportu oleju napędowego – komentuje Grzegorz Hrycyna, szef biura zarządzania projektami technicznymi Grupy Lotos. – Po zakończeniu Programu 10+, w istotny sposób zwiększymy moce produkcyjne właśnie tego paliwa, na które popyt stale rośnie.

 W 2009 r. LOTOS wyprodukował ponad 3,2 mln t diesla. Po zakończeniu Programu 10+ gdańska rafineria będzie w stanie wyprodukować nawet 5,5 mln t oleju napędowego rocznie, co znacznie zmniejszy deficyt tego paliwa, jaki występuje dziś w Polsce.  

 Na uruchomieniu nalewaka skorzysta również LOTOS Kolej, spółka transportowa Grupy LOTOS S.A., która w tym roku planuje przewieźć ponad 7 mln t produktów. – Dla nas otwarcie nowego nalewaka stanowi ogromne wyzwanie. Jednak przygotowywaliśmy się do niego już od dawna. Potwierdzeniem tego są inwestycje w tabor oraz infrastrukturę kolejową, jakie realizowaliśmy w ubiegłym i bieżącym roku. A wszystko po to, by jeszcze sprawniej obsługiwać rosnące zapotrzebowanie rafinerii na wywóz towarów koleją. – kończy Henryk Gruca, prezes LOTOS Kolej.   

     LOTOS Kolej, spółka zależna Grupy LOTOS S.A., należy do największych prywatnych przewoźników kolejowych w kraju. Spółka przewiozła za 6 m-cy 2010 r. ponad 3,7 mln ton produktów, a za cały 2009 r. ponad 6 mln ton. Jej udział w rynku przewozów towarowych wzrósł do 6,6 proc. za I kw. 2010 r. wobec 5,4 proc. w 2009 r. LOTOS Kolej koncentruje się na realizacji potrzeb przewozowych grupy kapitałowej LOTOS, świadcząc usługi przewozowe na terenie całego kraju. Spółka uruchamia średnio 100 pociągów dziennie (95 w relacjach krajowych oraz 5 we współpracy z przewoźnikami zagranicznymi w relacjach międzynarodowych). LOTOS Kolej eksploatuje obecnie ok. 90 lokomotyw różnych typów, w tym najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne Bombardier TRAXX MS. W 2011 r. planowana jest dostawa 10 lokomotyw spalinowych TRAXX DE. LOTOS Kolej należy do najlepiej  postrzeganych przewoźników kolejowych pod względem jakości świadczonych usług przewozowych.

 ŻRÓDŁO: biuro prasowe GL

Wróć