Strefa przedsiębiorcy

Wlk. Brytania: Gazprom przejmie stacje Totala

Rozmowy są częścią strategii wyjścia koncernu z segmentu downstream. Dotyczą 480 stacji własnych koncernu oraz 300 niezależnych, którym firma dostarcza obecnie paliwo ze swych francuskich rafinerii (zakłady Total's Lindsey w North Lincolnshire, trzecia największa rafineria w Wlk. Brytanii, ze zdolnościami produkcyjnymi 10 mln t [ponad 200 tys. b/d], została wystawiona na sprzedaż w kwietniu). Nie obejmują sektora paliw lotniczych i płynów eksploatacyjnych ani złóż gazu i ropy na Morzu Północnym, w które Total zainwestował ostatnio 2,5 mld funtów. Wspólnie z norweskim Statoilem specjaliści „Gazpromu” oraz Totalu rozpracowują m.in. złoże gazu Shtokman Development.

Gazprom jest chętny przejąć, tę całość brytyjskiego rynku detalicznego, z którego zachodnie koncerny wycofują się ze ze względu na rosnąca konkurencję stacji przymarketowych, którą zwiększa sprzedaż pozapaliwowa.

zp

Źródło: polit.ru

Wróć