Auto-Flota

Wracają tymczasowe kontrole na granicach, w tym także na granicy ze Słowacją w Barwinku


Od 10 do 16 lutego br. przywrócone zostaną kontrole graniczne na polskich granicach, w tym na granicy ze Słowacją w Barwinku. Czasowe przywrócenie kontroli ma związek z konferencją w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 lutego br.

Celem przywrócenia kontroli jest zapewnienia bezpieczeństwa i niezakłóconego przebiegu spotkania ministerialnego w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, którego Polska jest gospodarzem a wraz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki jego współorganizatorem.

 W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na wszystkich odcinkach granicy wewnętrznej Schengen czasowo przywrócona zostanie kontrola graniczna. Dotyczy to granicy lądowej, powietrznej i morskiej. Kontrola osób wjeżdżających będzie obowiązywała od 10 do 16 lutego br.

Możliwość przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na granicach wewnętrznych była wielokrotnie wykorzystywana w krajach strefy Schengen. Podobne rozwiązania były stosowane w Polsce podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., Szczytu NATO w 2016 r., Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. czy w trakcie grudniowej konferencji COP 24 w Katowicach.

Źródło: GDDKiA (op.pb)

Wróć