Auto-Flota

Zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych w Warszawie 13-14 lutego br.


13-14 lutego br., w Śródmieściu, na Mokotowie, częściowo na Ochocie i na Pradze-Południe, obowiązywać będzie zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Zakaz związany jest z wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa.

Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Obowiązywać także będzie zakaz ruchu pojazdami nienormatywnymi (których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w Ustawie o drogach publicznych, lub których wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych).

Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu, na Mokotowie i częściowo na Ochocie, na obszarze ograniczonym odcinkami dróg:

 • ul. Raszyńska,
 • ul. Towarowa,
 • ul. Okopowa (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki)
 • ul. Stawki,
 • ul. Konwiktorska,
 • ul. Sanguszki,
 • ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od ul. Sanguszki do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie),
 • ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,
 • ul. Wioślarska,
 • ul. Solec,
 • ul. Czerniakowska (na odcinku od ul. Solec do ul. Gagarina),
 • ul. Gagarina,
 • ul. Spacerowa,
 • ul. Goworka,
 • ul. Puławska (na odcinku od ul. Goworka do ul. Waryńskiego),
 • ul. Waryńskiego (na odcinku od ul. Puławskiej do al. Armii Ludowej),
 • al. Armii Ludowej (na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Wawelskiej),
 • ul. Wawelska (na odcinku od al. Armii Ludowej do ul. Raszyńskiej).

Zakaz obowiązywać będzie również na Pradze-Południe, na obszarze ograniczonym odcinkami dróg:

 • ul. Wał Miedzeszyński (na odcinku od ul. Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego),
 • ul. Wybrzeże Szczecińskie (na odcinku od Mostu Poniatowskiego do ul. Zamoście),
 • ul. Zamoście (na całej długości),
 • ul. Sokola (na odcinku od ul. Zamoście do ul. Zamoyskiego),
 • ul. Zamoyskiego (na odcinku od ul. Sokolej do ul. Targowej),
 • ul. Targowa (na odcinku od ul. Zamoyskiego do al. Zielenieckiej),
 • al. Zieleniecka (na odcinku od ul. Targowej do Ronda Waszyngtona),
 • Rondo Waszyngtona,
 • ul. Francuska (na odcinku od Ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców),
 • ul. Zwycięzców (na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Wał Miedzeszyński).

Dodatkowo wytypowane do objęcia zakazem zostały:

 • ul. Żwirki i Wigury (na całej długości),
 • ul. Komitetu Obrony Robotników (na całej długości).

Drogi kolejowe:

 • Most Średnicowy,
 • linie kolejowe na długości 1 km od Mostu Średnicowego w każdym kierunku,
 • linia kolejowa przebiegająca pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury (zlokalizowana w pobliżu ul. 1 Sierpnia).

Rzeka Wisła:

 • rz. Wisła na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do Mostu Gdańskiego.

Mosty:

 • Most Świętokrzyski, Most Ks. Józefa Poniatowskiego.

Zakaz nie dotyczy: Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.

Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='2361') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('2361')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}