Prawo

Zmiana ustawy o grach hazardowych. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym


Monopol Państwa w zakresie gier na automatach i hazardu w internecie. Sankcje za posiadanie automatów do gier.

Szanowni Państwo,

Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż 1 kwietna 2017 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 88, dalej: ustawa hazardowa). Wraz z nią pojawią się nowe kary za nielegalne urządzanie gier hazardowych (bez koncesji) oraz posiadanie automatów do gier, jak również znowelizowany zostanie katalog sankcji za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych ujęty w Rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy.

 Dla przedsiębiorców działających w branży paliw zaostrzenie przepisów oznaczać będzie w praktyce zakaz posiadania automatów do gier w budynkach/obiektach znajdujących się na terenie prowadzonych stacji paliw.

Gra na automatach poza kasynami będzie możliwa tylko w salonach gier na automatach (art. 5 ust. 1 c ustawy hazardowej)

 Według nowych regulacji gry na automatach będą mogły być organizowane przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, którzy będą legalnie wykonywali monopol państwa w tym zakresie na podstawie stosownych zezwoleń.

Automaty mają być niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia a organizowanie gier na automatach poza kasynami będzie możliwe jedynie w wydzielonych miejscach (np. w określonej odległości od miejsc kultu religijnego i placówek oświatowych) objętych stałym monitoringiem. Monopolem państwa objęte zostanie również organizowanie gier hazardowych w internecie.

Przyjęte zaostrzone konstrukcje odpowiedzialności za tzw. „udział w organizowaniu gier hazardowych” mają ograniczyć obecną działalność szarej strefy na rynku hazardowych, nadając „hazardowy charakter” wszystkim automatom bez względu na ich oprogramowanie.

Zgodnie Art. 89 ust 1. Ustawy hazardowej karze pieniężnej podlegać będą m.in:

  • Posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
  • Posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego.

Przewidziana kara to 100.000 zł od każdego automatu!!! (art. 89 ust. 4 pkt 3)

W zakresie naruszenia obowiązków dotyczących gry na automatach kary pieniężne będzie nakładał w drodze decyzji naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze znajduje się niezarejestrowany automat (art. 90 ust. 1 pkt 1)

Na potrzeby odróżnienia sposobu posiadaniu (w celu ustalenia charakteru ewentualnej odpowiedzialności np. właściciela stacji paliw, na terenie której mogą znajdować się automaty do gier) należy posiłkować się definicją zwartą w art. 336 ustawy Kodeks cywilny, który wskazuje, że „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”

Ponadto (poza zaostrzeniem już obowiązujących przepisów) do Kodeksy karnego skarbowego został dodany m.in. art. 107d, który stanowi, iż przestępstwem jest posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia urzędowych zamknięć. Za powyższe przestępstwo grozi grzywna do 720 stawek dziennych i/lub kara pozbawienia wolności do lat 3. (w 2017 r. stawka dzienna waha się w granicach: 66,67 zł – 26 666,66 zł, natomiast dla kary grzywny ustalono przedział od 666,70 zł do 19.199.995,20 zł).

Zachęcamy do gruntownego zapoznania ze zmianą komentowanych przepisów oraz Pismem Pana Ministra Mariana Banasia skierowanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych informującym o nowych zasadach urządzania gier hazardowych.

W razie pytań oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

(opracował: mec. Norbert J.Lenkiewicz)

Wróć