Wiadomości

Akcyza, a szara strefa tytoniowa


Na zmiany w obszarze wpływów budżetowych z tytułu wyrobów tytoniowych ma wpływ kilka czynników. Należą do nich m.in. spadek zapotrzebowania na wyroby tytoniowe oraz wzrost popularności wyrobów zastępujących papierosy, spadek liczby osób palących, a z drugiej strony także pozbawienie rolników płatności do tytoniu, czy wreszcie zobowiązanie Polski do dostosowania wysokości stawek akcyzy na papierosy.
 
Szerzej o tym, jak również o działaniach Służby Celnej w tym zakresie mogą się Państwo dowiedzieć pod linkiem: www.mf.gov.pl/documents/764034/4961245/szaraStrefaTytoniowa.pdf

Wróć