Wiadomości

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił akt oskarżenia członkom zorganizowanej grupy przestępczej.


31 maja 2016 r. trafił on do Sądu Okręgowego w Lublinie. Chodzi o przestępstwa paliwowe, podrabianie dokumentów oraz pranie brudnych pieniędzy. Przestępcy działali na terenie całej Polski oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Według ustaleń prokuratury na czele grupy stała Agata C., którą oskarżono m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W sumie na ławie oskarżonych zasiądą 22. osoby. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 100 mln złotych, oszustwa podatkowe związane z nielegalnym obrotem paliwami, a także udzielenie pomocy w popełnianiu tych oszustw podatkowych.

W okresie co najmniej od 17 listopada 2010 roku do 21 stycznia 2013 roku swoimi bezprawnymi działaniami członkowie grupy spowodowali uszczuplenia podatkowe w wysokości niespełna 110 mln złotych. W trakcie postępowania u członków grupy zabezpieczono mienie o wartości 7 655 670 złotych.

Spośród wszystkich oskarżonych 6 osób złożyło wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

W toku postępowania przygotowawczego prokuratura ustaliła, że przestępczą działalność grupy można podzielić na trzy fazy.

Pierwsza miała swój początek w listopadzie 2010 roku. Polegała ona na sprzedaży na terytorium Polski różnego rodzaju produktów ropopochodnych. Sprzedawane były one pod postacią oleju napędowego. Jednocześnie członkowie grupy nie uiszczali należności podatkowych. Zgodnie z dokumentacją Polska miała być jedynie krajem, przez który odbywał się tranzyt paliw ciekłych. Faktycznie jednak produkty paliwowe - w większości oleje techniczne występujące m.in. pod nazwami: oxool, rust cleaner, formenol - były sprzedawane w Polsce.

Od sierpnia 2011 roku zmienił się sposób działania grupy. Jej członkowie dodatkowo zaczęli naruszać przepisy podatkowe. Dochodziło do tego przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych pomiędzy składami podatkowymi z terytorium Litwy, Estonii i Łotwy, a składami podatkowymi w Polsce. Olej napędowy, zanim trafił do składu podatkowego, był przeładowywany na ustalonej bazie paliw i mieszany w proporcji pół na pół z olejem smarowym. Natomiast olej smarowy, który miał zostać wywieziony z terenu naszego kraju, fizycznie był rozładowywany na bazie paliw w Polsce. Dalej produkty te były sprzedawane jako olej napędowy.

Od marca 2012 roku członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zaczęli wykorzystywać tzw. „znikających podatników”. Paliwa nabywano wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia akcyzy. Do nabycia na firmy słupy dochodziło w składach podatkowych znajdujących się na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jako miejsce dostawy wskazywano siedziby zarejestrowanych odbiorców w Polsce. Następnie – po uiszczeniu należnego podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, odprowadzając jedynie w części podatek należny od sprzedaży krajowej tych produktów - sprzedawano je w Polsce, powodując przy tym uszczuplenia w podatku od towarów i usług.

Śledztwo było prowadzone wspólnie z Wydziałem  do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Lublinie CBŚP.

WIĘCEJ czytaj w czerwcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

(op.zp)

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju, w warszawskiej hali EXPO XXI.

 

Wróć