Wiadomości

Apel Wicepremiera Jacka Sasina podczas Kongresu 590


- W tych trudnych czasach kiedy Polacy zmagają się z rosnącymi cenami paliwa, energii, oprocentowaniem kredytów, zwracam się z prośbą do firm by nie nastawić się głownie na zysk ale szukać rozwiązań społecznie akceptowalnych. To nie czas na maksymalizację zysków – mówi Jacek Sasin podczas Kongresu 590.

Wicepremier Jacek Sasin wziął udział w 7. edycji Kongresu 590. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem „Łączymy wszystkich”. Tematem wiodącym była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza.

Zdaniem wicepremiera Kongres 590 jest dobrym miejscem do szukania rozwiązań i diagnoz gospodarczych. W dyskusji głos zabrali również politycy, eksperci i specjaliści którzy na co dzień zarządzają firmami. 

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej jest gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, szczególnie teraz, kiedy Rosja używa surowców energetycznych jako broni przeciwko Europie. Budowa gazoportów w Świnoujściu, Gdańsku oraz Kłajpedzie posłuży całemu regionowi Trójmorza, a tym samym da im niezależność energetyczną.

- Tylko razem jesteśmy w stanie odpowiedzieć na niebezpieczeństwa i podjąć skuteczną konkurencję z największymi graczami na światowym rynku. Ta świadomość cementuje współpracę krajów Trójmorza – dodaje.

Dziś do najważniejszych filarów współdziałania krajów Trójmorza należą transport i energetyka.

- Inwestujemy w infrastrukturę komunikacyjną. Dzisiaj Polska dysponuje nowoczesnymi drogami ekspresowymi, autostradami, coraz lepszymi drogami samorządowymi. Nie odbiegamy od infrastruktury krajów Zachodniej Europy – mówi wicepremier. - ViaCarpatia, będzie kręgosłupem komunikacyjnym naszej części Europy – dodaje.  

Polska już od ponad 7 lat podejmuje działania zmierzające do uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Przykładem tego jest inwestowanie przez spółki w odnawialne źródła energii i energetykę jądrową.

 Cieszę się, że kraje naszego regionu inwestują w inne źródła energii, w tym w energetykę jądrową. Polskie firmy takie jak Orlen, KGHM czy Enea są liderami, które widzą w energetyce jądrowej przyszłość – mówi szef MAP.

Wicepremier podczas wystąpienia podkreślił również znaczenie spółek Skarbu Państwa dla polskiej gospodarki, które w sytuacjach kryzysowych stają na wysokości zadania. Przykładem jest pandemia Covid – 19, kiedy to jako pierwsze zaangażowały się w niesienie pomocy Polakom. Obecnie wykazują się społeczną odpowiedzialnością, pomagają i wspierają uchodźców z Ukrainy. 

Już teraz w MAP przygotowywany jest dokument na temat zaangażowania polskich firm w proces odbudowy Ukrainy. Polska chce się włączyć w pomoc.

Widzę ogromną rolę spółek Skarbu Państwa w tym wielkim dziele odbudowy Ukrainy – podsumował szef MAP.

 

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Wróć