Strefa przedsiębiorcy

Europejskie Dni Pracodawców 2022


W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach - Europejskich Dni Pracodawców, które są wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) uznających, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w latach ubiegłych, brzmi: „Odkryj swój talent".

Tematyka tegorocznych obchodów koncentruje się na zagadnieniach kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście „zielonej" transformacji, zgodnie ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Na poziomie europejskim zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz wydarzenia organizowane przez organizacje lokalne, regionalne, krajowe. Zaprezentowane zostaną korzyści, jakie oferuje kształcenie i szkolenie zawodowe młodym ludziom i dorosłym.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie European Vocational Skills Week 2022.

 

W szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie polskie urzędy pracy, które rozszerzyły swoje działania na rzecz obywateli Ukrainy i wspierają ich w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski, wiele wydarzeń będzie dedykowane dla tej grupy poszukujących pracy.

Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy przygotowały dla Państwa ponad 400 wydarzeń.

Tematyka wydarzeń jest różnorodna: rekrutacje na rzecz pracodawców, giełdy pracy, dni otwarte w urzędzie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, badanie kompetencji i zdolności, kształcenie młodzieży pod kątem potrzeb rynku pracy, diagnoza kwalifikacji wymaganych przez pracodawców, usługi sieci EURES, itp. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami. Urzędy pracy przygotowały także dla pracodawców szereg prezentacji z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy będą mieć możliwość zaznajomienia się z polskim rynkiem pracy, ofertami pracy lub staży, możliwościami podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - pod kątem potrzeb pracodawców, skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez polskie PSZ.

https://epsz.praca.gov.pl/europejskie-dni-pracodawcow-2022

 Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Wróć