Wiadomości

26.06-30.06.2022 ograniczenia w ruchu i czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych na terenie woj. śląskiego


W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 maja 2022 r. pod pozycją nr  3724 zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego.

W związku z organizacją na terenie Miasta Katowice, XI sesji Światowego Forum Miejskiego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Wojewoda Śląski wprowadził w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 roku w godzinach od 7:00 do 23 :00  zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa  w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209) oraz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Zakaz dotyczy:

  • Drogi krajowej nr 79 na odcinku od węzła z drogą krajową nr 86 (aleja W. Roździeńskiego – Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania ulic: Chorzowskiej – Stęślickiego – Grundmana w Katowicach w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka.
  • W. Korfantego w Katowicach od ulicy Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka w obu kierunkach.

OPIS OBJAZDU OBJĘTEGO ZAKAZEM ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 79

 Od strony Sosnowca w kierunku Chorzowa:

  • Roździeńskiego – ul. Murckowska (DK 86) – autostrada A4 – ul. Bocheńskiego – ul. Chorzowska

 Od strony Chorzowa w kierunku Sosnowca:

  • Chorzowska – ul. Bracka – ul. Bocheńskiego – autostrada A4 – ul. Murckowska (DK86) – al. Roździeńskiego

 

Źródło:  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Wróć