Prawo

9 osób oskarża poznańska prokuratura o odbarwianie oleju opałowego


26 czerwca br. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym o 32 przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach podatkowych, fałszowaniu dokumentów oraz praniu brudnych pieniędzy.

Członkowie grupy przestępczej nabywali olej napędowy zabarwiony na czerwono dla celów grzewczych (olej opałowy), na który obowiązywała niższa stawka akcyzy, a następnie dokonywali jego odbarwiania i sprzedaży jako oleju napędowego obciążonego wyższą stawką akcyzy. Dochodziło w ten sposób do bezprawnej zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych, czego skutkiem było zaniżenie należnego podatku akcyzowego. Nadto, nie ujawniano organom podatkowym wszystkich transakcji obrotu paliwami płynnymi, w wyniku czego dopuszczano się kolejnych uszczupleń podatkowych. Jednocześnie fałszowano dokumentację w celu ukrycia fikcyjnego procederu, w tym upozorowania legalnego nabycia oleju napędowego.

Kolejny stosowany przez członków grupy mechanizm przestępstwa polegał na tym, że jedna z zaangażowanych w proceder firm niemieckich deklarowała sprzedaż oleju smarowego na rzecz kontrahenta słowackiego. Faktycznie jednak transporty tego paliwa nie docierały na Słowację, lecz do Polski, gdzie paliwo to zrzucane było do zbiorników, a następnie sprzedawane jako olej napędowy.

Następnie członkowie grupy legalizowali środki finansowe pochodzące z przestępstwa, m.in. poprzez pozorowanie rzeczywistych transakcji gospodarczych i dokonywanie szeregu przelewów pieniędzy na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych biorących udział w opisywanym procederze.

Wśród oskarżonych znalazła się też osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem było prowadzenie badań parametrów fizykochemicznych paliwa i  wystawianie świadectw jego jakości. Osoba ta poświadczała nieprawdę w sporządzanych dokumentach, wskazując w nich nieprawdziwe parametry fizykochemiczne badanego paliwa, co sugerowało, że przedmiotem obrotu jest pełnowartościowy olej napędowy.

Łączna wartość uszczuplonych należności podatkowych, w tym podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego i opłaty paliwowej, wyniosła około 80 mln zł. Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Na poczet grożących oskarżonym kar zajęto mienie w postaci pieniędzy w gotówce oraz samochodów marki Audi.

Wróć