Prawo

Jak razem walczyć z przestępczością zorganizowaną


Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy V już edycji międzynarodowej konferencji służb mundurowych „Razem przeciwko korupcji", 17 listopada w Worlinach pod Olsztynem. Jej organizatorem jest Izba Celna w Olsztynie. 
 
Spotkanie, którego tegoroczny temat przewodni to: „Służby fiskalne, jako podmiot systemu zwalczania przestępczości zorganizowanej" otworzył insp. Jerzy Chrobak, Zastępca Szefa Służby Celnej. Z uczestnikami konferencji spotkał się także dr Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
 
Referaty, poza przedstawicielami polskiej Służby Celnej, wygłosili też goście z Anglii (m.in. Peter Thorpe, oficer łącznikowy Zjednoczonego Królestwa) a także przedstawiciele m.in. policji NIK, CBA i prokuratury.  Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą zorganizowana działalność przestępcza i jednocześnie wskazywali na konieczność ścisłej współpracy służb i organów Państwa w działaniach ją zwalczających. 
 

Wróć