Wiadomości

Jubileusz 100-lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku


23 maja 2022 roku pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku otrzymali złote i srebrne medale za długoletnią służbę, honorową odznakę województwa podlaskiego, awanse i pamiątkowe grawertony.

23 maja 2022 roku w gmachu Politechniki Białostockiej w obecności przedstawicieli administracji rządowej i samorządu województwa, pracownicy Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku otrzymali złote i srebrne medale za długoletnią służbę, honorową odznakę województwa podlaskiego, awanse i pamiątkowe grawertony. W ramach zaplanowanych obchodów 100–lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie wszystkim białostockim metrologom dokonał Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.

W trakcie uroczystości posadzono również trzy Świerki Papieskie, które były darem podlaskich leśników dla podlaskich metrologów. Rośliny zostały wyhodowane z nasion świerków rosnących w Puszczy Białowieskiej, które zostały poświęcone w 2017 r. przez Papieża Franciszka.

– Święto Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku to też kolejny powód, aby chwalić się i być dumnym ze współpracy, jaka łączy Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku z Politechniką Białostocką, także Głównego Urzędu Miar – mówił prof. Jacek Semaniak.

Rozstrzygnięto również I edycję Konkursu Wiedzy o Metrologii "METROLIGA", skierowanego do uczniów podlaskich szkół średnich, którego organizatorami byli Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku i Politechnika Białostocka. Laureatom konkursu gratulacje przekazali między innymi Prezes GUM oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. Nagrody wręczył Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczony został Antoni Kornacki. Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

Renata Maciorowska, Marek Antosiuk, Mariusz Kardasz, Andrzej Siereda. Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego wręczono Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosławowi S. Wnorowskiemu.

Za zaangażowanie w służbę publiczną okolicznościowe grawertony od Dyrektora OUM Białystok otrzymali:

Zdzisław Jerzy Wąsowicz, Andrzej Szupica, Krzysztof Baczewski, Michał Tomczak, Szczepan Szafraniec, Marek Andrzej Jaworowski.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku awansował następujących pracowników Urzędu:

Mariusz Kardasz, Krystyna Huterska, Dominika Grala, Dariusz Niedźwiecki.

Okolicznościowe podziękowania za zaangażowanie w służbę publiczną od dyrektora OUM otrzymali:

Barbara Janiuk, Grzegorz Trochimiak, Andrzej Niedźwiedź, Radosław Zapolnik, Marzanna Długosz, Elżbieta Pytka, Adam Bobrowicz, Antoni Biedrzycki, Adam Stanisław Tarasiewicz, Grzegorz Kazimierz Gniedziejko, Sławomir Jerzy Łasica.


Pamiątkowy grawerton od Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku trafił również:

do JM Marty Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej.

W ramach uroczystości został wygłoszony referat przez pracownika Archiwum Państwowego w Białymstoku nt. "Z dziejów Urzędu Miar w Białymstoku 1922-2022" oraz wykład okolicznościowy dr. Pawła Fotowicza nt. "Ile waży kilogram do redefinicji jednostek miar SI".

Prezes GUM wręczył Dyrektorowi OUM z okazji Jubileuszu okolicznościową grafikę przedstawiającą budynek Głównego Urzędu Miar.

Źródło: GUM

Wróć