Wiadomości

Kolejne innowacyjne asfalty z LOTOSU


Spółka LOTOS Asfalt rozwija produkcję asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami i skutecznie wprowadza je na rynek. Inwestycją, przy której tego rodzaju asfalt został wykorzystany, był remont drogi w Świerklańcu (woj. śląskie). Podczas prac użyto asfaltu MODBIT 45/80-80, który tak jak inne asfalty z tej serii gwarantuje nawierzchniom drogowym najwyższą trwałość.

W drugiej połowie lipca rozpoczęły się prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 912 w  Świerklańcu. Na odcinku ok. 3,6 km wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni drogowej.

Aktualnie poszukiwane są innowacyjne technologie i  zaawansowane materiały budowlane gwarantujące trwałość konstrukcji    mówi Kazimierz Krzynówek, przedstawiciel regionalny LOTOS Asfalt  –  Przekłada się to na wydłużenie czasu eksploatacji nawierzchni, a MODBIT 45/80-80, który zastosowano w  Świerklańcu rekomendowany jest w szczególności do budowy dróg, od których wymagana jest wysoka odporność na deformacje.

Asfalt tego typu posiada podwyższone parametry funkcjonalne, dzięki którym drogi zyskują ponadstandardową trwałość.  Zwiększona zawartości modyfikatora w asfalcie nie powoduje dodatkowych utrudnień przy wbudowaniu gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. W przypadku inwestycji w Świerklańcu mieszanka dobrze się układała i mimo nieco wyższej lepkości asfaltu była urabialna. Nie było problemów z jej wbudowaniem i zagęszczeniem. Budowa nawierzchni zajęła 2 dni.

Już rok temu - podczas rozbudowy lotniska w podkatowickich Pyrzowicach - zastosowano asfalt z tej samej rodziny (tj. MODBIT 65/150-80)do wytworzenia tzw. warstwy SAMI. Miała ona za zadanie zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni przed spękaniami, powstającymi w sztywnej warstwie podbudowy związanej cementem. Tego typu warstwy stosuje się również by zapobiec ekspansji spękań w  wyeksploatowanych nawierzchniach.

Na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy planowane są kolejne inwestycje związane z wykorzystaniem ww. technologii. Asfalty wysokomodyfikowane są skutecznym i  innowacyjnym produktem zapewniającym zwiększenie trwałości nawierzchni. 

Wróć