Wiadomości

Kolejny pomysł wicepremiera Morawieckiego na uszczelnienie CIT


Uszczelnienie systemu poboru podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, przede wszystkim międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu - taki jest cel szykowanej w MF nowelizacji ustawy o PIT i CIT - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

Informacje o przygotowywanym w MF projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zostały już opublikowane przez resort w Biuletynie Informacji Publicznej, w ramach wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W przedstawionej tam informacji wynika, że zasadniczym celem projektowanej ustawy jest powiązanie podatku płaconego przez międzynarodowe przedsiębiorstwa z miejscem uzyskiwania dochodu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna (op.pb)

Wróć