Wiadomości

LOTOS przedłuża umowę kredytową na refinansowanie zapasów

Grupa LOTOS S.A. zawarła z konsorcjum banków aneks do umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie części zapasów ropy naftowej i paliw.  

Przedmiotem ww. umowy jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 mln USD. – Nowo zawarta umowa przedłuża okres kredytowania do 20 grudnia 2016 roku, zwiększa elastyczność wykorzystania kredytu oraz dostosowuje jego warunki finansowe do aktualnej sytuacji rynkowej – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Umowa została zawarta z bankami: Pekao S.A., MBANK, ING Bank Śląski, Societe Generale, Bankiem Handlowym i BZ WBK. Porozumienie dotyczy w ok. 65% zapasów obowiązkowych i w ok. 35% zapasów handlowych. Jeśli chodzi o strukturę surowcowo-produktową, to ok. 60% zastawionych zapasów stanowi ropa naftowa. Pozostałą część stanowią półprodukty i produkty naftowe.  

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

Organizator:

 (opr.pb)

Wróć