Wiadomości

Minął rok budowy instalacji Projektu EFRA


Mija rok od kiedy Grupa LOTOS rozpoczęła budowę instalacji Projektu EFRA – symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego.

Już w tym czasie pracowała obok wielka palownica wzmacniając grunt pod budowę budynku elektroenergetycznego, który jest już prawie gotowy. Dopięte też było finansowanie ogromnej inwestycji wartej ok. 2,3 mld zł oraz umowy z najważniejszym wykonawcą KT – Kinetics Technology.

Wkrótce po inauguracji, palownica znalazła się również na terenie tego placu i rozpoczęło się wstrzykiwanie w grunt dwudziestoparometrowych pali, na których stoi obecnie potężna estakada na rurociągi i kable (z prawej strony górnego zdjęcia). Jesienią 2015 r. wykonano jeszcze rozbudowę drogi dojazdowej do rafinerii i przebudowę bramy wjazdowej. I była to pierwsza zakończona inwestycja Projektu EFRA. 

Rok Projektu EFRA


Przez całą zimę trwała budowa budynku elektroenergetycznego oraz intensywne projektowanie instalacji, organizowanie dostaw i przygotowywanie kolejnych umów wykonawczych. W marcu 2016, po uzyskaniu pozwoleń na budowę, ruszyły na głównym placu prace ziemne oraz palowanie gruntu. Rozpoczęło się też przygotowywanie zapleczy dla wykonawców. W kwietniu i maju ruszyły prace związane z budową sieci podziemnych i dróg dojazdowych oraz przygotowywanie terenu pod budowę zbiorników na półprodukty DCU. Rozpoczęły się też prace fundamentowe. W czerwcu rozpoczęto też palowanie gruntu pod instalację HVDU i  magazyn koksu. Ruszyła budowa wielopiętrowych, wewnętrznych estakad na rurociągi i kable, które obecnie dominują na placu budowy. Przez lato większość prac fundamentowych została już wykonana. Najwyżej wyrosły w górę konstrukcje nośne reaktorów koksowania oraz zbiorników separacji wody od koksu (po lewej stronie zdjęcia). Ruszyła też budowa wytwórni tlenu.

 Na koniec września zaawansowanie wszystkich prac wyniosło ok. 34%  powiedział Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA. Zaawansowanie projektowania przekroczyło 80%,  zakupów i dostaw materiałów  ok. 40 proc., a realizacji – ok. 10%.

Wśród kluczowych instalacji Projektu EFRA, najbardziej zaawansowana jest budowa wytwórni wodoru HGU, gdzie zakończono prace fundamentowe i rozpoczęto budowę  konstrukcji stalowych estakad, co oznacza wyprzedzenie harmonogramu o 7%. Druga w kolejności jest instalacja koksowania (DCU), ze stanem zaawansowania ok. 5 proc., zgodnie z harmonogramem. Bardzo szybko postępuje budowa dróg, sieci podziemnych i estakad między obiektowych, gdzie zaawansowanie przekracza 60% (nawet 30% powyżej planu). 

 Najważniejszym kamieniem milowym w najbliższych miesiącach będzie dostawa wszystkich dużych aparatów związanych z instalacjami, takich jak reaktory koksowania czy kolumny destylacyjne. Waga tych urządzeń może sięgać nawet 400 ton. Do 10 sztuk tych urządzeń przypłynie drogą morską na przełomie grudnia i stycznia, musimy się do tego przygotować logistycznie  przypomina dyrektor Błędowski. 

Posadowienie tych aparatów na fundamentach powinno zakończyć się do końca lutego 2017 roku. Realizacja projektu EFRA wyprzedza harmonogram, o ok. 5 punktów procentowych. To zasługa bardzo wielu osób, nie tylko z Pionu Inwestycji, bo cała Grupa LOTOS i LOTOS Asfalt wspiera Projekt EFRA i żyje tym projektem, który przeniesie rafinerię LOTOSU na najwyższe piętro rafineryjnej technologii.

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Pełną ofertę Grupy LOTOS znajdziesz tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć