Wiadomości

Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. środowiska i transportu


Ekologiczny transport był jednym z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. środowiska i transportu. W wydarzeniu wziął udział Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Podczas spotkania ministrowie dyskutowali o działaniach mających na celu ograniczanie wpływu sektora transportu na środowisko i zdrowie ludzi. Jedną z omawianych metod było upowszechnienie nieemisyjnych paliw, w tym biopaliw ciekłych spełniających rygorystyczne kryteria zrównoważonego rozwoju wynikające z unijnych dyrektywy. Minister Paweł Sałek podkreślił, że w tym działaniu Polska dostrzega szansę nie tylko na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze, lecz także na rozwój nowych technologii i zwiększenie zatrudnienia w innowacyjnych branżach. Jako przykład podał polskie firmy produkujące najnowszej generacji autobusy i tramwaje na potrzeby zarówno rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych.

W trakcie tego panelu dyskusyjnego ministrowie zgodzili się, że w celu upowszechnienia wykorzystania nieemisyjnych paliw i pojazdów konieczne jest zastosowanie szerokiego wachlarza instrumentów. Działania te powinny obejmować zarówno edukację społeczeństwa, jak i przyjęcie niezbędnych regulacji prawnych, gwarantujących wszystkim uczestnikom rynku transportowego sprawiedliwe reguły funkcjonowania.

Polskie zaangażowanie na rzecz „zazieleniania” paliw i pojazdów

Podczas spotkania minister Paweł Sałek zaznaczył także, że Polska będzie kontynuowała swoje wysiłki polegające m.in. na rozwijaniu zbiorowego transportu publicznego (w tym szynowego) oraz modernizacji transportu miejskiego w kierunku transportu przyjaznego środowisku. Działania te będą finansowane ze środków UE oraz programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło:

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa 

(opr.pb)

Wróć