Wiadomości

Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy


Dzięki rozwiązaniom przyjętym w specustawie, obywatele Ukrainy mogą podejmować legalnie zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia. Możliwość podjęcia pracy to szansa na samodzielne życie w naszym kraju. Pracodawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić urząd pracy.

Centralna Baza Ofert Pracy
Oferty pracy z całej Polski obywatele Ukrainy mogą znaleźć w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Wszystkie dostępne są w języku ukraińskim. CBOP to również źródło informacji o organizowanych targach pracy czy szkoleniach.

Aplikacja ePraca
Dostępne oferty pracy można znaleźć także w przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej aplikacji, która jest całkowicie bezpłatna i w pełni bezpieczna dla użytkowników. Umożliwia korzystanie ze wszystkich informacji na temat ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Linki do pobrania:

Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 19524
Pod numerem tel. 19524 obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje dotyczące zatrudnienia lub informacje w jaki sposób i gdzie mogą złożyć ofertę pracy. Dodatkowo na portalu http://www.zielonalinia.gov.pl/ dostępne są wszystkie niezbędne informacje o udzielanej pomocy w znalezieniu pracy oraz o samodzielnym poszukiwaniu pracy.

Gdzie znaleźć informacje?
Na stronie MRiPS http://www.psz.praca.gov.pl/ znajduje się specjalna sekcja na temat dostępnego wsparcia ze strony urzędów pracy w Polsce, w tym dotyczącą podjęcia legalnej pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło także polską stronę internetową Europejskich Służb Zatrudnienia https://epsz.praca.gov.pl/ 

Możliwość znalezienia pracy daje też Portal usług elektronicznych urzędów pracy – http://www.praca.gov.pl/  Umożliwia zdalne składanie wniosków m. in. o rejestrację w urzędzie pracy jako poszukująca pracy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Wróć