Wiadomości

Paweł Cybulski wiceministrem finansów i wiceszefem KAS


Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 1 kwietnia br. Pawła Cybulskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Paweł Cybulski urodził się 21 września 1957 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983). Związany z administracją skarbową, począwszy od stanowiska komisarza skarbowego do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (1995-2007).

Wykładowca prawa podatkowego i systemów zarządzania (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku).

W 2004 r. wdrożył w administracji skarbowej system samooceny CAF (Common Assessment Framework). Kierowany przez niego urząd skarbowy nagrodzono w konkursie organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej na najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej. Zainicjował i zorganizował I Konferencję Jakości Służb Skarbowych (2004).

Prowadził kontrole dochodzeniowe oraz audyty w spółkach Grupy Kapitałowej PGE (2008-2015). W lutym 2016 r. powołany na stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a od marca 2017 r. na stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć