Wiadomości

Pilotaż Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów


3 lipca 2017 roku w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym (MUS) w Warszawie ruszył pilotaż projektu, który finalnie pozwoli uruchomić Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Pilotaż potrwa do końca 2017 roku i obejmie około 200 podmiotów będących we właściwości Naczelnika Pierwszego MUS.

Podmioty wytypowane do pilotażu zostały wyselekcjonowane na podstawie kryterium przychodu z CIT za 2014 lub 2015 rok w wysokości powyżej 400 mln zł. Pilotaż jest przeprowadzany w ramach projektu, który ma utworzyć Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Docelowo będzie to wyodrębniona jednostka budżetowa podległa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zapewni ona jednolite i całościowe podejście do obsługi dużych firm. Docelowo każda z nich będzie obsługiwana przez przypisanego do niej urzędnika orientującego się w specyfice konkretnej branży. Pozwoli to na wsparcie kluczowych podatników i budowanie dobrych relacji z nowym organem podatkowym.

W procesie tworzenia Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów zostaną powołane Zespoły Branżowe. W ich skład wejdą specjaliści ze znajomością podatków, rachunkowości oraz danej branży. Ich celem będzie zbieranie i rozwijanie wiedzy na temat stosowania przepisów prawa podatkowego oraz funkcjonowania kluczowych podmiotów w poszczególnych gałęziach gospodarki. Jednocześnie zespoły te zapewnią kompleksową obsługę w zakresie wszystkich procedur (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego) i podatków.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć