Działania Izby

PIPP i UDT we wspólnej kampanii edukacyjnej dot. bezpiecznej eksploatacji butli LPG

Urząd Dozoru Technicznego i Polska Izba Paliw Płynnych podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w ramach kampanii edukacyjnej, która ma na celu popularyzację wiedzy o bezpiecznej eksploatacji butli LPG. Działania w ww. zakresie będą prowadzone m.in. podczas XXIII Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2016.

Niewłaściwe użytkowanie butli LPG prowadzi do licznych i niebezpiecznych wypadków, także śmiertelnych. Ze względu na powagę i skalę problemu UDT i PIPP podjęły decyzję o połączeniu sił, aby zwiększyć zasięg realizowanych działań edukacyjno-prewencyjnych. W piątek 18 marca w warszawskiej siedzibie UDT list intencyjny w tej sprawie podpisali: prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz i prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski.

– Z dużą satysfakcją kolejny raz rozwijamy współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego – tym razem w kampanii społecznej dotyczącej infrastruktury gazowej – komentuje Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych.Statutowe zadania Polskiej Izby Paliw Płynnych, obchodzącej w tym roku 25-lecie działalności, to bowiem m.in. jak najszersze popularyzowanie wiedzy technicznej oraz inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury paliwowej, w tym infrastruktury krytycznej, odpowiedzialnej za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Co roku szerokie rzesze odwiedzających stoiska naszych wystawców w EXPO XXI mogą przekonać się, że wszystkie te cele Izba realizuje właśnie m.in. poprzez organizowane tradycyjnie w maju w Warszawie Międzynarodowe Targi STACJA PALIW, największe wydarzenie tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasze Targi to bowiem nie tylko spotkanie branży Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Warto pamiętać, że to od kondycji naszej branży, jako najwrażliwszego z elementów funkcjonowania państwa, zależy przecież ogólny stan narodowej gospodarki.

Jeśli mowa o Międzynarodowych Targach STACJA PALIW, oczywiście tradycyjnie zachęcam do głosowania w konkursach: targowym na „Produkt Roku” (patrz: targi.paliwa.pl i paliwa.pl) oraz izbowym na „Złotą Stację Roku” – wyniki tego ostatniego również zostaną ogłoszone na Targach (patrz: złotastacja.paliwa.pl) – mówi Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych.

WIĘCEJ: czytaj w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym Polski, odwiedź koniecznie XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa 

(op.zp)

Wróć