Prawo

Prof. Marek Szydło: Można udowodnić, że podatek handlowy jest zgodny z prawem UE


- Moim zdaniem istnieje duża szansa na przekonanie Komisji, że obecna konstrukcja tego podatku w Polsce – wbrew wstępnym obawom wyrażonym przez Brukselę – jest jednak zgodna z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) dotyczącymi pomocy państwa - pisze na łamach "Dziennika Gazety Prawnej"  prof. Marek Szydło.

Zdaniem profesora istnieją co najmniej trzy rodzaje argumentów, jakie Polska może skutecznie podnieść wobec Komisji Europejskiej, aby usprawiedliwić obowiązujący obecnie w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej i wykazać w ten sposób jego nieselektywny charakter.

Źródło: DGP, (op.pb)

Wróć