Wiadomości

Projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek od paliw trafił do Sejmu


6 lipca br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze na lokalne inwestycje mają pochodzić z nowego podatku nałożonego na sprzedaż paliw - opłaty drogowej.

Zgodnie z projektem obowiązek zapłaty opłaty drogowej powstanie z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu a podstawą obliczenia wysokości opłaty drogowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Projektowana stawka opłaty drogowej wynosi:

1) 200 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami;

2) 200 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa;

3) 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Stawki opłaty drogowej będą ulegać podwyższeniu analogicznie jak stawki opłaty paliwowej na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Z pełną wersją projektu i procesem legislacyjnym można zapoznać się tu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=AB5C4B06D532F877C1258155005FF006

Wróć