Prawo

Rozporządzenie ME w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych


Na stronie BIP RCL został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia nr 40.2.16 znajduje się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289503

Wróć