Strefa przedsiębiorcy

Sejm RP przyjął poprawkę mającą na celu wypłatę rekompensat dla firm działających przy granicy z Białorusią, o co od dawna zabiegał Rzecznik MŚP Adam Abramowicz


W dniu 15 września 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w treści której – obok szeregu jednostkowych rozwiązań mających na celu uproszczenie niektórych procedur – znalazła się także poprawka umożliwiająca uruchomienie programu wsparcia przedsiębiorców działających przy granicy z Białorusią, którym wciąż nie zrekompensowano w pełni strat poniesionych w wyniku wprowadzenia na tym obszarze zakazu przebywania.

Dotychczasowe rozwiązania w zakresie pomocy dla firm poszkodowanych wskutek wprowadzenia zakazu przebywania okazały się niewystarczające, w związku z czym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz konsekwentnie zabiegał o ich nowelizację.

Dzięki interwencji Rzecznika MŚP w grudniu ubiegłego roku wprowadzono rozwiązania mające na celu umożliwienie wypłaty rekompensat podmiotom pominiętym w pierwszych regulacjach pomocowych,
o czym Biuro Rzecznika MŚP informowało w komunikacie z 16 lutego 2022 r.: >>> >>>> link

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany nie rozwiązały jednak problemu braku możliwości wypłaty rekompensat w wysokości odpowiadającej pełnemu zakresowi strat poniesionych przez niektóre firmy, w związku z czym Rzecznik MŚP wielokrotnie zwracał się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Finansów o udzielenie informacji w przedmiocie stanu prac nad uzupełniającym programem wsparcia dla przedsiębiorców, określonego mianem „Tarcza dla Pogranicza”.

Zgłoszone przez Rzecznika MŚP postulaty zostały uwzględnione w przywołanej wyżej ustawie uchwalonej 15 września 2022 r. przez Sejm RP, która to ustawa przewiduje m.in. stworzenie podstawy prawnej dla uruchomienia programu pomocowego dla firm działających przy granicy z Białorusią. Uchwalona przez posłów ustawa czeka obecnie na akceptację Senatu RP.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wyraża nadzieję, że rozwiązania umożliwiające wypłacenie poszkodowanym przedsiębiorcom brakujących rekompensat zostaną wprowadzone w życie niezwłocznie.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wróć