Wiadomości

Skuteczniejsza kontrola skarbowa - wyniki I półrocza 2016 r.


Pierwszych 6 miesięcy 2016 r. przyniosło wyraźny wzrost skuteczności kontroli skarbowych. Łączna wartość związanych z ustaleniami kontrolerów wpłat do budżetu oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była o 71,3 proc. większa niż w I półroczu 2015 r. To przede wszystkim efekt zmiany modelu działania, który obecnie kładzie nacisk na lepszą analizę ryzyka i skoncentrowanie się na tych obszarach, gdzie nadużycia dokonywane są najczęściej i obejmują największe kwoty.

Czym jest kontrola skarbowa

Kontrola skarbowa jest wyspecjalizowaną służbą ukierunkowaną na walkę z przestępczością podatkową i ochronę interesów Skarbu Państwa. Tym samym skuteczność jej działania ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego państwa. Ministerstwo Finansów podsumowało działalność kontroli skarbowej w I półr. 2016 r.  Z punktu widzenia budżetu państwa, a jednocześnie całego społeczeństwa, takie podsumowanie jest najistotniejsze w zakresie danych, które dotyczą wysokości wykrytych nieprawidłowości. One bowiem w konsekwencji przekładają się na wpłaty do budżetu państwa, czy wysokość zatrzymania nienależnych wypłat z tytułu np. zwrotu VAT.

Szczegółowe dane z działań kontroli skarbowej w I półroczu 2016 r.:

  • wydano decyzje na kwotę 9 591, 8 mln zł (wzrost o 36,6 proc. wobec I półr. 2015 r.),
  • złożono korekty deklaracji na kwotę 336,6 mln zł (wzrost o 270,5 proc.),
  • dokonano wpłat na kwotę 566,5 mln zł (wzrost o 35,7 proc.),
  • zatrzymano wypłaty z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę 266,1 mln zł (wzrost o 288,3 proc.).

Łączna wartość wpłat do budżetu związanych z ustaleniami kontrolerów oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu podatku VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była o 71,3 proc. większa niż w I półroczu 2015 r. Przy czym należy pamiętać, że o ile bezpośrednie wpłaty wpływają wprost na finanse państwa, to najbardziej skutecznym sposobem walki z wypływem pieniędzy z budżetu i jednocześnie najskuteczniejszą metodą zatrzymania dalszego rozwoju nieuczciwego sposobu działania jest zablokowanie nienależnych zwrotów.

Kierunki zmian w kontroli skarbowej

Podsumowanie 6 miesięcy 2016 r. pozwala na wstępną ocenę zainicjowanych wielopłaszczyznowych zmian, zarówno w organizacji pracy kontroli skarbowej, jak i na gruncie przepisów prawa (w tym podatkowego), które wpływają na ich skuteczność. Zmiany w działalności kontroli skarbowej obejmują m.in. większy nacisk na kontrole w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej, powołanie specjalistycznych zespołów zadaniowych ds. centrów logistycznych oraz ds. paliwowych, jak również zacieśnienie współpracy z innymi służbami, np. prokuraturą czy Strażą Graniczną.

Plany związane z Krajową Administracją Skarbową

Wprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych, które eliminują wady obecnie funkcjonujących struktur administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej, będzie możliwe dzięki planowanemu utworzeniu z początkiem 2017 r. zintegrowanej struktury - Krajowej Administracji Skarbowej. Projektodawcy zakładają, że powstanie nowoczesna, jednolita, przyjazna dla uczciwych podatników i skuteczna w zwalczaniu przestępstw i nadużyć organizacja przynosząca korzyści budżetowi państwa i społeczeństwu, a jednocześnie dająca satysfakcję zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.

Zmiany w prawie

I półrocze 2016 r. to także szereg działań legislacyjnych, zakończonych lub trwających, które już mają, lub będą miały wpływ na efektywność kontroli skarbowej. Jako przykład zmian już funkcjonujących wskazać można wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, czy tzw. pakiet paliwowy, którego rozwiązania wprowadzono na podstawie analizy wniosków, płynących z przeprowadzonych kontroli skarbowych. Należy też podkreślić, że to dopiero początek całego szeregu nowelizacji, które w efekcie końcowym zbudują szczelny system. Ma on zapobiegać nadużyciom w obszarze paliw, co przyczyni się również do podniesienia skuteczności kontroli.

Oprócz zmian już wprowadzonych trwają prace nad nowelizacjami innych przepisów, np. w ustawie o podatku od towarów i usług (m.in. w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania podmiotów), w ustawie o podatku akcyzowym, jak również w kodeksie karnym skarbowym. Będą one eliminowały nadużycia i nieprawidłowości podatkowe oraz pozwolą na jak najlepsze zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.

Żródło: Ministerstwo Finansów (op.zp)

WIĘCEJ czytaj w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.

Wróć