Strefa przedsiębiorcy

Szkolenie funkcjonariuszy CBŚP z pionu ekonomicznego w Bukareszcie


Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji uczestniczyli w szkoleniu dot. zwalczania oszustw na szkodę Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu realizowanego w ramach programu Hercule III na lata 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, był Departament Informacji i Wewnętrznej Ochrony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (DIPI). Jedynym partnerem projektu było CBŚP. Cel to upowszechnienie działań w zakresie ochrony interesów finansowych UE. 

Inicjatywa Rumunii miała na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami i wymianę doświadczęń oraz dobrych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Z ramienia Centralnego Biura Śledczego Policji w przedsięwzięciu wzięło udział 15 funkcjonariuszy z pionu do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, a także analitycy kryminalni specjalizujący się w analizach spraw ekonomicznych.

Szczególny nacisk -  w trakcie realizacji projektu  - położono na wymianę doświadczeń w oparciu o zrealizowane sprawy, istniejące uregulowania prawne, rozwiązania systemowe a także współpracę z innymi instytucjami.

Przedstawiciele obydwu krajów bardzo wysoko ocenili zaangażowanie i profesjonalizm prelegentów, a także uczestników spotkania.  Współpraca szkoleniowa z partnerem rumuńskim  z pewnością zaprocentuje w przyszłości owocnym współdziałaniem i jeszcze skuteczniejszą walką z przestępczością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Wróć