Wiadomości

Ustawa weszła w życie program pomocowy nie uruchomiony.

Ustawa umożliwiająca wypłatę rekompensat poszkodowanym przedsiębiorcom działającym przy granicy z Białorusią weszła w życie, jednak program pomocowy wciąż nie został uruchomiony.


W dniu 21 października 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał tzw. tarczę prawną, której celem jest uproszczenie niektórych procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (data wejścia ustawy w życie 10 listopada 2022). W trakcie prac nad przedmiotową ustawą w Sejmie RP wprowadzono do niej poprawkę przewidującą nowelizację ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w celu stworzenia podstawy prawnej do uruchomienia programu wsparcia przedsiębiorców działających przy granicy z Białorusią, którym wciąż nie zrekompensowano w pełni strat poniesionych w wyniku wprowadzenia na tym obszarze zakazu przebywania.

Biuro Rzecznika MŚP informowało o wprowadzeniu powyższej zmiany w komunikacie z 19 września 2022 r.:

https://rzecznikmsp.gov.pl/sejm-rp-przyjal-poprawke-majaca-na-celu-wyplate-rekompensat-dla-firm-dzialajacych-przy-granicy-z-bialorusia-o-co-od-dawna-zabiegal-rzecznik-msp-adam-abramowicz/

Przepisy mające stanowić podstawę prawną do udzielenia uzupełniającego wsparcia przedsiębiorcom z pogranicza polsko-białoruskiego weszły już w życie, jednak do wypłaty rekompensat wciąż potrzebne jest uruchomienie konkretnego programu pomocowego.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz po raz kolejny apeluje o niezwłoczne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na wypłatę przedsiębiorcom zaległych rekompensat za szkody poniesione w wyniku wprowadzenia przez władze zakazu przebywania na obszarze przy granicy z Białorusią.

 

Źródło: Biuro Rzecznika MSP,  A Abramowicz - Rzecznik MSP

Wróć